Limity dochodowe (w PLN) na 2014 rok

W 2014 roku obowiazywać będą wyższe limity dochodowe warunkujące m.in. mozliwość wyboru opodatkowania w formie ryczałtu, czy status małego podatnika.

Limity dochodowe (w PLN) na 2014 rok:

  • 5 059 560 zł - osiagnięcie w 2013 roku wyższego przychodu od wymienionej kwoty rodzi obowiązek prowadzenia pełnej księgowości,
  • 5 068 000 zł - maksymalna wartość przychodu ze sprzedaży osiagniętego w 2013 roku, uprawniajaca do posiadania statusu małego podatnika,
  • 211 000 zł - łaczna kwota wszystkich jednorazowych odpisów amortyzacyjnych na 2014 rok,
  • 633 450 zł - maksymalna wartość przychodów osiągniętych w 2013 roku uprawniajaca do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • 105 575 zł - maksymalna wartość przychodu osiagniętego w 2013 roku przez ryczałtowca uprawniająca do kwartalnego rozliczenia ryczałtu.