Cennik

Wysokość wynagrodzenia za nasze usługi ustalana jest w drodze indywidualnych negocjacji z Klientem. W oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie w rachunkowości i bieżące rozmowy z Klientem, ustalamy optymalną formę współpracy. Ustalony szczegółowy zakres praw i obowiązków pozwala wynegocjować optymalne dla obu stron wynagrodzenie świadczonych usług.

Preferujemy stałe ryczałtowe wynagrodzenie – rozliczenie miesięczne -  jako korzystne dla obu stron. Ulega ono zmianie, w przypadku znaczącej zmiany pracochłonności usługi.
Wysokość wynagrodzenia za świadczoną usługę zależy m. in. od: ilości dokumentów do zaksięgowania i zatrudnionych pracowników, formy prawnej firmy, skomplikowania zagadnień, itp.
Przykładowo :

  • wynagrodzenie za prowadzenie książki przychodów i rozchodów od 100,00 zł,
  • wynagrodzenie za prowadzenie ksiąg rachunkowych od 400,00 zł,
  • sprawy kadrowo-płacowe – 20,00 zł za jednego pracownika,
  • sporządzenie wniosku kredytowego od 200,00 zł,
  • sporządzenie biznesplanu od 600,00 zł


Promocje

  • niższe ceny w przypadku korzystania z usług e-księgowości,
  • rabat 50% za wprowadzenie nowego klienta,
  • rabat do 30% w pierwszych dwóch miesiącach trwania umowy Klientom rozpoczynającym działalność gospodarczą