Oferta

Zapewniamy, że każde przyjęte przez nas zlecenie zostanie zrealizowane z należytą starannością, w zgodzie z obowiązującymi przepisami oraz z wykorzystaniem posiadanej wiedzy i doświadczenia.
Wypracowane standardy pracy pozwalają na stworzenie klimatu partnerskich kontaktów na każdym etapie realizacji zlecenia oraz właściwe rozumienie potrzeb Klienta.
Nasze usługi wykonujemy na podstawie umowy cywilnoprawnej. Zakres rzeczowy umowy uwzględnia specyfikę działalności Klienta.

Warunki współpracy, w tym również ceny usług i terminy są uzgadniane indywidualnie po określeniu zakresu prac zapoznaniu się ze specyfiką firmy Klienta.     

Zostając Klientami biura uzyskujecie Państwo korzyści płynące z outsourcingu:

  • nie musicie zatrudniać księgowego, a tym samym ryzykować rekrutację niewłaściwych osób,
  • zyskujecie redukcję kosztów związanych z wyposażeniem ich miejsca pracy,
  • nie musicie angażować się w kontrolę pracownika i jego pracy, a ten czas można spożytkować na prowadzenie spraw gospodarczych firmy,
  • korzystacie z wiedzy i doświadczenia wykwalifikowanej kadry księgowych i doradców podatkowych.


Zapraszamy do korzystania z naszych usług.


Księgowość

W ramach naszej oferty obsługujemy podmioty o różnym profilu działalności i formie prawnej. Współpraca i kontakty z klientem nie polegają wyłącznie na zaewidencjonowaniu zdarzeń gospodarczych w księgach. Proponujemy aktywną współpracę.  Decydując się na powierzenie naszej firmie obowiązków księgowego otrzymujecie Państwo fachową i terminową obsługę. Zapewniamy nadzór biegłego rewidenta nad poprawnością prowadzonych ksiąg. Wszystkie powierzone czynności podlegają bezpośredniej odpowiedzialności za ich prawidłowość ze strony księgowego prowadzącego Państwa firmę, jak też stałemu nadzorowi biura.

czytaj dalej