O nas

ZBR „Audytor” sp. z o.o. działa na lokalnym rynku usług księgowych od 1993 roku jako jedna z większych firm w tej branży. Udziałowcami naszej Spółki są biegli rewidenci o wysokich kwalifikacjach zawodowych i wieloletnią praktyką w auditingu, księgowości i doradztwie finansowo-księgowym.

Jesteśmy licencjonowanym biurem księgowym, co gwarantuje prawidłowość formalną i rzetelność prowadzonych przez nas działań. Spółka jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem  ewidencyjnym 1224.
Działalność naszej firmy służy wspieraniu naszych klientów w rozwiązywaniu złożonych problemów z zakresu rachunkowości oraz podatków i prowadzona jest z zachowaniem obowiązujących przepisów, norm i standardów zawodowych oraz wieloletniego doświadczenia i wysokich kwalifikacji zawodowych załogi.
Gwarantem bezpieczeństwa naszych klientów jest profesjonalizm i rzetelność świadczonych usług, zachowanie tajemnicy oraz bezstronność i niezależność naszych działań przy wykonywaniu usług.
Działalność ZBR „Audytor” objęta jest ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych usług.

Pracownicy  naszego biura rachunkowego to młodzi, wykwalifikowani księgowi z bogatym doświadczeniem -  zdobytym w wieloletniej pracy w Spółce -  w zakresie prowadzenia ksiąg podatkowych i ksiąg rachunkowych oraz obsłudze kadrowo-płacowej. Zatrudniamy również doradcę podatkowego oraz biegłych rewidentów. Ich wiedza i doświadczenie są w sposób ciągły podnoszone przez uczestnictwo w szkoleniach, kursach i seminariach. Współpracujemy także z prawnikami i informatykami.
W swojej pracy kierujemy się zasadami etyki. Jesteśmy Sygnatariuszem Kodeksu Etyki w Rachunkowości – zostaliśmy wpisani na Listę Sygnatariuszy prowadzoną przez Biuro Zarządu SKwP pod patronatem Komisji Etyki.

Motto: bezstronność, rzetelność, profesjonalizm.
Jesteśmy aby pomagać Wam w rozwoju firmy.