Audyt

Aktywne uczestnictwo w procesach kształtujących globalny rynek wymaga profesjonalnego posługiwania się informacjami z niego pochodzącymi. Badanie sprawozdań finansowych jest narzędziem do jej przetwarzania. Badamy rzetelnie, szybko, przy współpracy przedstawicieli Klienta, świadcząc jednocześnie kompletne doradztwo.  
 

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzają biegli rewidenci, którzy spełniają warunki niezależności określone w art. 56 ustawy z 07.05.2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

W zakresie audytu wykonujemy usługi:

 • badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
 • przeglądy sprawozdań finansowych,
 • audyty podatkowe,
 • audyty projektów unijnych,
 • opiniowanie planów przekształceń, połączeń i podziałów spółek,
 • inne usługi audytorskie


Badanie sprawozdań finansowych i innych usług poświadczających przeprowadzamy stosownie do postanowień:

 • ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 roku,
 • krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce,
 • ustawy z dnia 07.05.2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym,
 • kodeksu spółek handlowych


Zapewniamy:

 • sprawne i rzetelne przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego,
 • udzielanie w trakcie realizacji zlecenia wyjaśnień na zapytania klienta wiążące się z przedmiotem umowy,
 • zachowanie w tajemnicy uzyskanych w trakcie badania informacji dotyczących jednostki oraz jej kontrahentów,
 • tłumaczenie raportów i opinii z badania sprawozdania finansowego – na życzenie Klienta – na język angielski lub niemiecki


Wyślij zapytanie ofertowe na wypełnionym formularzu na adres biuro@zbraudytor.pl
Pobierz formularz