Doradztwo

Oferujemy kompleksowe usługi doradztwa podatkowego i księgowego. Usługi doradztwa świadczymy poprzez bezpośrednie spotkania z Klientem, pocztą elektroniczną i telefonicznie. Działania w zakresie doradztwa prowadzimy przestrzegając zasad poufności i ochrony danych naszych Klientów.
 

Zakres naszych usług:

 • pomoc w kontaktach z organami skarbowymi,
 • doradztwo w zakresie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 • doradztwo w zakresie przekształceń, połączeń i podziałów spółek,
 • wyprowadzanie zaległości  księgowych i podatkowych,
 • opracowywanie analiz ekonomicznych, raportów,
 • sporządzanie biznesplanów,
 • przygotowywanie dokumentów, formularzy rejestracyjnych i zgłoszeń,
 • doradztwo w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • opracowywanie wniosków kredytowych,
 • bieżące (stałe) doradztwo księgowo-podatkowe,
 • doradztwo w zakresie opracowywania zasad (polityki) rachunkowości


Prosimy o wypełnienie formularza i odesłanie go na adres biuro@zbraudytor.pl w celu określenia ceny i terminu wykonania usługi.
Pobierz formularz