Księgowość

W ramach naszej oferty obsługujemy podmioty o różnym profilu działalności i formie prawnej. Współpraca i kontakty z klientem nie polegają wyłącznie na zaewidencjonowaniu zdarzeń gospodarczych w księgach. Proponujemy aktywną współpracę.  Decydując się na powierzenie naszej firmie obowiązków księgowego otrzymujecie Państwo fachową i terminową obsługę. Zapewniamy nadzór biegłego rewidenta nad poprawnością prowadzonych ksiąg. Wszystkie powierzone czynności podlegają bezpośredniej odpowiedzialności za ich prawidłowość ze strony księgowego prowadzącego Państwa firmę, jak też stałemu nadzorowi biura.

Oferujemy kompleksową obsługę księgową firm, która obejmuje:

 • kontrolę formalna i rachunkową dokumentów źródłowych,
 • bieżące ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w Księdze,
 • naliczanie należnych podatków: dochodowego i podatku VAT,
 • ocenę  zgodności dokumentów źródłowych z przepisami prawa rachunkowego i podatkowego,
 • sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie sprawozdań dla potrzeb GUS,
 • branie udziału w postępowaniu kontrolnym, dotyczącym okresu prowadzenia przez nas ksiąg,
 • sporządzanie raportów kwartalnych, półrocznych i rocznych,
 • udzielanie ustnych porad z zakresu prawa podatkowego,
 • przekazywanie niezbędnych informacji wynikających z ksiąg rachunkowych


Usługi księgowe prowadzimy w niżej określonych formach – w zależności od uzgodnień z Klientem:

 • w biurze ZBR „Audytor” – stacjonarnie lub on-line,
 • w siedzibie Klienta – jeśli Klient posiada własny system komputerowy,
 • nadzór księgowy – możliwy w przypadku Klientów, którzy chcą przekazać firmie zewnętrznej obowiązki i odpowiedzialność Głównego Księgowego


Prosimy o wypełnienie formularza i odesłanie go na adres biuro@zbraudytor.pl w celu określenia ceny usługi.
Pobierz formularz